Thông tin văn bản 140/2018/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 140/2018/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày hiệu lực 08/10/2018
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm