Thông tin văn bản 05/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/QĐ-TTg
Tên văn bản
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Ngày ban hành 05/01/2016
Ngày hiệu lực 05/01/2016
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Vũ Đức Đam  Phó Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm