Thông tin văn bản 899/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 899/QĐ-TTg
Tên văn bản
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 20/06/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm