Thông tin văn bản 103/2017/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 103/2017/TT-BTC
Tên văn bản
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày hiệu lực 01/12/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Trần Xuân Hà   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm