Thông tin văn bản 31/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 31/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
THÔNG TƯ Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 11/02/2019
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm