Thông tin văn bản 05/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
Ngày ban hành 28/01/2019
Ngày hiệu lực 28/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm