Thông tin văn bản 37/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 37/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 26/12/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm