Thông tin văn bản 29/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 25/12/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm