Thông tin văn bản 25/CT-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 25/CT-TTg
Tên văn bản
Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
Ngày ban hành 31/08/2016
Ngày hiệu lực 31/08/2016
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Phạm vi Chỉ thị  
Tệp đính kèm