Thông tin văn bản 23-CT/TW
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 23-CT/TW
Tên văn bản
CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành 09/02/2019
Ngày hiệu lực 09/02/2019
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác  Trần Quốc Vượng   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm