Thông tin văn bản 591-CV-BTG
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 591-CV-BTG
Tên văn bản
Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành 29/07/2019
Ngày hiệu lực 29/07/2019
Loại văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác  Vũ Đức Nam  Trưởng ban 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Công văn