Thông tin văn bản 28/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 28/2020/NĐ-CP
Tên văn bản
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày ban hành 01/03/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm