Thông tin văn bản 36/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 36/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 01/03/2020
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm