Thông tin văn bản 45/2019/QH14
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 45/2019/QH14
Tên văn bản
Bộ luật Lao động
Ngày ban hành 20/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân  Chủ tịch Quốc Hội 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm