Thông tin văn bản 58/2020/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 58/2020/NĐ-CP
Tên văn bản
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 15/07/2020
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm