Thông tin văn bản 45/KH-BCĐTƯ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 45/KH-BCĐTƯ
Tên văn bản
Kế hoạch triển khai tháng hàng động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày ban hành 07/01/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2021
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Thông báo  
Tệp đính kèm