homeTrang chủ

Văn bản pháp luật Nghị định 113/2004/NĐ-CP

Thông tin văn bản Nghị định 113/2004/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 113/2004/NĐ-CP
Tên văn bản
Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
Ngày ban hành 16/04/2004
Ngày hiệu lực 30/05/2004
Chuyên mục Văn bản Cục ATLĐ, Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm