Thông tin văn bản 12/CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/CP
Tên văn bản
Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành 26/01/1995
Ngày hiệu lực 26/01/1995
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động và được tính theo mức tiền lương tối thiểu chung

Tệp đính kèm