Thông tin văn bản 39/2009/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 39/2009/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
Ngày ban hành 23/04/2009
Ngày hiệu lực 22/06/2009
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Tệp đính kèm