homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Thông tin văn bản 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tên văn bản
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
Ngày ban hành 10/01/2011
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
 

Tệp đính kèm