homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 14 /1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Thông tin văn bản 14 /1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14 /1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
Tên văn bản
Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
Ngày ban hành 31/10/1998
Ngày hiệu lực 15/11/1998
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Lê Duy Đồng   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm