Thông tin văn bản 18/2008/CT-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 18/2008/CT-TTg
Tên văn bản
Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác
Ngày ban hành 06/06/2008
Ngày hiệu lực 16/12/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm