Thông tin văn bản 10/2008/CT-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 10/2008/CT-TTg
Tên văn bản
Chỉ thị việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
Ngày ban hành 14/03/2008
Ngày hiệu lực 29/03/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm