Thông tin văn bản 20/2004/CT-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 20/2004/CT-TTg
Tên văn bản
Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
Ngày ban hành 08/06/2004
Ngày hiệu lực 08/06/2004
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Pham Gia Khiêm  Phó Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Để phòng ngừa và khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất nông nghiệp ngày càng tốt hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện ngay một số việc sau đây:

Tệp đính kèm