Thông tin văn bản 2281/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2281/QĐ-TTg
Tên văn bản
Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng  Nguyễn Sinh Hùng  Phó Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 nhằm mục tiêu cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động...

Tệp đính kèm