Thông tin văn bản 66/2008/QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 66/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn
Ngày ban hành 29/12/2008
Ngày hiệu lực 29/12/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm