homeTrang chủ

Văn bản pháp luật QCVN : 02/2011/BLĐTBXH

Thông tin văn bản QCVN : 02/2011/BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu QCVN : 02/2011/BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện
Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày hiệu lực 22/04/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, Văn bản Cục ATLĐ  
Tệp đính kèm