homeTrang chủ

Văn bản pháp luật QCVN 7: 2012/BLĐTBXH

Thông tin văn bản QCVN 7: 2012/BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu QCVN 7: 2012/BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Tệp đính kèm