homeTrang chủ

Văn bản pháp luật QCVN 08: 2012/BLĐTBXH

Thông tin văn bản QCVN 08: 2012/BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu QCVN 08: 2012/BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi
Ngày ban hành 16/04/2012
Ngày hiệu lực 16/04/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Tệp đính kèm