homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT

Thông tin văn bản 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ngày ban hành 30/05/2012
Ngày hiệu lực 15/07/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm