homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 12/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT

Thông tin văn bản 12/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT
Tên văn bản
Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động
Ngày ban hành 21/05/2012
Ngày hiệu lực 04/07/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội    Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm