homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH

Thông tin văn bản 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH
Tên văn bản
Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
Ngày ban hành 14/10/2011
Ngày hiệu lực 01/12/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm