Thông tin văn bản 2481/LĐTBXH- KHTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2481/LĐTBXH- KHTC
Tên văn bản
Công văn hướng dẫn lập kế hoạch Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ
Ngày ban hành 12/07/2007
Ngày hiệu lực 12/07/2007
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội    Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm