homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 2753/ BLĐTBXH - BHLĐ

Thông tin văn bản 2753/ BLĐTBXH - BHLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2753/ BLĐTBXH - BHLĐ
Tên văn bản
Hướng dẫn xây dựng danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đậc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành 01/08/1995
Ngày hiệu lực 02/07/2007
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội    Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật