Thông tin văn bản Luật
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật
Tên văn bản
Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 của nước CHXHCN Việt Nam
Ngày ban hành 23/06/1994
Ngày hiệu lực 01/01/1995
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm