Thông tin văn bản 02/2007/L-CTN
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/2007/L-CTN
Tên văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động
Ngày ban hành 11/04/2007
Ngày hiệu lực 11/04/2007
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm