Thông tin văn bản 26/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 26/NĐ-CP
Tên văn bản
ửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Ngày ban hành 08/04/2011
Ngày hiệu lực 01/06/2011
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm