Thông tin văn bản 113/2004/NĐ-Cp
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 113/2004/NĐ-Cp
Tên văn bản
Quy dinh xu phat hanh chinh ve hanh vi vi pham phap luat
Ngày ban hành 16/04/2004
Ngày hiệu lực 01/05/2004
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm