Thông tin văn bản 05/2012/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2012/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm