homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 02 /2012/TT -BLĐTBXH

Thông tin văn bản 02 /2012/TT -BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02 /2012/TT -BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá
Ngày ban hành 18/01/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm