Thông tin văn bản 41 /2011/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 41 /2011/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 28/12/2011
Ngày hiệu lực 01/03/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm