Thông tin văn bản 22/TT-BXD
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 22/TT-BXD
Tên văn bản
TT hướng dẫn quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành 03/12/2010
Ngày hiệu lực 18/02/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm