homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 33/2011/TT - BLĐTBXH

Thông tin văn bản 33/2011/TT - BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 33/2011/TT - BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư số 33/2011/TT - BLĐTBXH ngày 18-11-2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 10/01/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm