Thông tin văn bản 42/2011/TT-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 42/2011/TT-BYT
Tên văn bản
Thông tư 42/2011/TT-BYT Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn
Ngày ban hành 30/11/2011
Ngày hiệu lực 15/01/2012
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm