Thông tin văn bản 35/2011/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 35/2011/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 28/11/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Phạm Thị Hải Chuyền   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm