Thông tin văn bản 08/2011/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/2011/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện"
Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày hiệu lực 22/04/2011
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội    Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm