Thông tin văn bản 35/2010/TT-BCA
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 35/2010/TT-BCA
Tên văn bản
Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Ngày ban hành 11/10/2010
Ngày hiệu lực 25/11/2010
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm