Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIII

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/09/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/10/2012

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301