Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/09/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/10/2012

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301