Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài Chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/09/2012

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/10/2012

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !

Thống kê số người truy cập

  • Số người Online : 301
  • Số người truy cập : 65301